W rozwinięciu najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia na nowy sezon. Zapraszamy chętnych.

Najważniejsze informacje:

1. Ubezpieczyciel: SIGNAL IDUNA

2. Ubezpieczenie będzie obowiązywać od 1 października 2020 do 30 września 2021 roku

3. Ubezpieczenie dotyczy osób do ukończenia 18 roku życia

4. Ochrona jest 24 godziny na dobę na całym świecie

5. Zajęcia poza lekcyjne m.in. piłka nożna (treningi, mecze, turnieje w Szkółce Borek też), siatkówka, jazda konna, rolki, jazda na nartach są objęte ochroną ubezpieczeniową.

6. Jazda na nartach jest objęta ochroną ubezpieczeniową (oczywiście jazda po wyznaczonych szlakach).

7. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci w wyniku NW oraz dziennego świadczenie szpitalnego obowiązuje na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady i ich terytoriów zależnych. Natomiast koszty naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych oraz koszty operacji kosmetycznych muszą zostać poniesione na terenie Polski.

8. Składka 52,40 zł za osobę: płatność tylko i wyłącznie gotówką w podpisanej kopercie z numerem PESEL

9. Z ubezpieczenia mogą również korzystać osoby spoza Szkółki Piłkarskiej Borek (np. rodzeństwo, kuzyni, znajomi itd.)

10. Warunki ubezpieczenia: WARUNKI

Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia

11. DYŻURY WPŁAT ZA UBEZPIECZENIE

Poniedziałek: 17.45-19.00 stadion KS Borek grupy: Rekiny, Tygrysy, Waleczne Serca, Janosiki u trenera Bartka stadion KS Borek

Wtorek: godz. 18.30-19.00 orlik na Klinach – grupa Wojownicy i grupa Piraci u trenera Bartka

Wtorek: godz. 16.45-18.00 SP nr 49 – grupa Rycerze u p. Katarzyny Piwowarczyk

Środa: godz. 16.30-18.30 stadion KS Borek – grupy: Czempioni, Orły, Snajperzy u p. Katarzyny Piwowarczyk

W trakcie tych dyżurów mogą również przychodzić osoby z rożnych grup.

KLIKNIJ I ZOBACZ NASZE FILMY!