Tematem wychowawczym w miesiącu kwiecień dla małych Orłów jest …

„P R A W D O M Ó W N O Ś Ć”

Podczas treningu zwracamy uwagę, aby chłopcy nie oszukiwali podczas zabaw i gier 🙂

W domu zadanie dla małych Orłów to mówienie prawdy rodzicom, rodzeństwu 🙂

KLIKNIJ I ZOBACZ NASZE FILMY!